LN-GLG - LS4

LS-4 er en høyverdig enseter til klubbflyging og konkurranser.