LS-4 LN-GLG

LS-4 er en høyverdig enseter til klubbflyging og konkurranser.