INSTRUKS FOR STARMOEN FLYPLASS ( ENSM )

INSTRUKS FOR STARMOEN FLYPLASS ( ENSM )

  • av
  • ons 2022-04-27 kl 13.06

Alle som skal benytte flyplassen, skal signere for at de har lest instruksen.
Dette skal gjøres ved første anledning hvert år. Les gjerne igjennom instruksen på forhånd.
Instruksen finner du her: https://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/instruks_ors_202...