Flypark

Vi disponerer både enseters klubbfly og toseters skolefly.