Flyskole

Å lære å fly, betyr å tilegne seg både praktiske og teoretiske kunnskaper. I tillegg legges det stor vekt på å utvikle gode holdninger, ansvar- og fellesskapsfølelse.

Praksis:
Sittende i flyet, demonstrerer og forklarer instruktøren trinn for trinn hvordan ting skal gjøres for så å la eleven øve. Opplæringen følger et fastsatt program som gir nødvendig progresjon. Når alle øvelsene er gjennomgått og godkjent av instruktøren, antall flytimer solo er oppnådd, nærmer det seg tidspunkt for «oppflyging» og sertifikat.

Teori:
Flyteorien består av flere fag som eleven leser på egenhånd. Støtteundervisning gjennomføres ofte vinterstid. Det avlegges eksamen i hvert fag.

Slik kommer du i gang:
1. Først må du melde deg inn i klubben.
Her: http://nlf.no/bli-medlem og avtale et møte med en representant
for EFKS for å bli kjent med klubben.
2. Betale de kontingenter og avgifter som kreves for klubbmedlemmer.
3. Registrer deg på FaceBook for å holde deg orientert om aktiviteten vår.
4. Møte opp på flyplassen når det er aktivitet, og utarbeide en opplæringsplan.
5. Vise interesse for- og være aktiv i klubbens drift.